Zachęcił też do zacieśniania współpracy nie tylko z władzami miasta, ale i innymi jednostkami organizującymi życie kulturalno-oświatowe , takimi jak Biblioteka Miejska , Dom Narodowy czy Cieszyńska Rada Seniorów. Członkowie Zarządu opowiedzieli Panu Burmistrzowi o planach tych najbliższych , jak i długofalowych, podkreślając iż jednym z ważniejszych zadań jakie stoją przed Zarządem jest dalsza integracja społeczności seniorów, jak i zwiększenie zainteresowania działalnością CUTW tych jeszcze nie zrzeszonych.

Na zakończenie spotkania Pan Burmistrz obiecał w ramach możliwości i środków pomoc i poparcie każdej społecznej inicjatywy podjętej przez CUTW, służącej dobru ogólnemu cieszyńskich seniorów.

 

Elżbieta Holeksa

 

Wycieczki zagraniczne

Wycieczki zagraniczne 2018

wtorek, 11, październik 2016 13:24