MIEJSCE SPOTKAŃ: Instytut Sztuki UŚ w Cieszynie

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Krzysztof Dadak, Aleksandra Firlińska-Pilorz

 

ZAJĘCIA: trwają 3 godziny

co drugi poniedziałek

godz. 10.00 – 13.00

 

pierwsze zajęcia: 9 października

 

Zajęcia płatne 29 zł/m-c przy 10 uczestnikach