Zarząd CUTW  organizuje  dla zawodników i kibiców wyjazd. w dniu 19 maja 2018 roku na X  Jubileuszową Olimpiadę Sportowa UTW w Łazach.

Czytaj więcej: X Olimpiada Łazy