Wyjazd z Cieszyna w dniu 16.03.2017 rok godz. 9:00.
z parkingu pod Zamkiem ul. Dojazdowa.

Ważna

...

Autobus startuje o godz. 9:00  z osiedla "Banotówka" ul. Z. Kossak z przystanku autobusu

...

Wycieczka do Krakowa: - niedziela 4 grudnia  2016 rok

Wycieczka do Term Chochołowskich:    niedziela 20 listopada 2016.

 Zainteresowanych członków UTW koronkarstwem czy też refleksologią