Wycieczka do Term Chochołowskich:    niedziela 20 listopada 2016.

 Zainteresowanych członków UTW koronkarstwem czy też refleksologią

W dniu 14 października  2017 roku  „ Powitanie Jesieni 2017”, odbędzie się w Ośrodku

...

Wyjazd z Cieszyna w dniu 06.05.2017r  o godzinie 7:00 z przystanku autobusowego na wiadukcie.

Dodatkowe

...

Informujemy, że wyjątkowo w dniu 30 października wykład na Sekcji Miłośników Nauki i Techniki

...