Zarząd Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku dziękuje wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom

...

17 października, godz.14.00
miejsce: pole biwakowe w Ustroniu-Dobce,
ul. Furmańska – koło „Starej

...

Dla zainteresowanych zwiedzeniem Ziemi Raciborskiej

 

Biuro Turystyki Kwalifikowanej ONDRASZEK

...

Sekcja turystyczno- krajoznawcza  (wznawia działalność - nowy lider)

LIDER - Jadwiga Żebrok

Data

...

Sekcja Turystyczno-Krajoznawcza zaprasza na:

SPACER PO CIESZYNIE – SZLAKIEM HISTORYCZNO

...