Wyjazd uczestników  na Olimpiadę UTW w Łazach w dniu 21.05. 2016 rok o godzinie  6:00 z ulicy Hajduka.

Hiszpania- 15-22.03.2016 r.

Sycylia- 19-26.10.2016 r.

Norwegia- 15-21.07.2016 r.

Morawy,

...

Zarząd Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku dziękuje wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom

...

17 października, godz.14.00
miejsce: pole biwakowe w Ustroniu-Dobce,
ul. Furmańska – koło „Starej

...

Dla zainteresowanych zwiedzeniem Ziemi Raciborskiej

 

Biuro Turystyki Kwalifikowanej ONDRASZEK

...