Uwaga! zmiana terminu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora.

Termin: 28-31.05.2015(a

...

Informacja dla wyjeżdżających na  wycieczkę  do Krynicy w dniach 20 - 22 .10.2017.

cena wycieczki : 385 zł +  ok. 40 zł wstępy

1. Wycieczka do Karwiny i Archeoparku Chotebuz

2, Wycieczka do Krynicy

Raniutko 6 grudnia członkowie UTW, uczestnicy wycieczki wsiedli do autobusu i po dwóch i pół

...