W listopadzie ubiegłego roku postanowiliśmy przystąpić do projektu „Aktywni Seniorzy w Uniwersytetach III Wieku”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podpisaliśmy list intencyjny
z Beskidzkim Instytutem Nauk o Człowieku z siedzibą Łodygowicach, w sprawie wniosku aplikacyjnego do programu Wsparcie Uniwersytetów III Wieku, zgłaszając gotowość do zaangażowania się w realizację projektu, pod warunkiem otrzymania na ten cel wsparcia ze środków Ministerstwa. W lutym br. otrzymaliśmy wiadomość o wybraniu do finansowania tego projektu, we współpracy z naszym UTW i pięcioma innymi Uniwersytetami z powiatów żywieckiego i cieszyńskiego.

Założenia programu przewidują zajęcia edukacyjne, badawcze i popularyzatorskie w formie wykładów lub warsztatów + inne działania, które będą prowadzone cyklicznie od marca do grudnia 2017 r

Dla CUTW zaplanowano w tym programie:

1. Wykład inauguracyjny - co najmniej 2 godzinne spotkanie połączone z poczęstunkiem, w którym wezmą udział połączone UTW z Cieszyna, Skoczowa i Chybia (razem co najmniej 130 osób - czyli wszyscy co przystąpili do programu) a/miejsce Cieszyn, Hotel Liburnia b/data: 18.03.2017, godz. 14.00 c/ temat „Informacje i wartości we współczesnym społeczeństwie” – prof. dr hab. Tadeusz Miczka

2. Cykl warsztatów zdrowego żywienia i higieny psychicznej (4 warsztaty po 2 godziny, grupy co najmniej 25 osobowe).

3.Spotkania koła naukowego ( 6 spotkań po 4 godziny, grupy co najmniej 10 osobowe).

4.Jednogodzinny seans w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie połączony z całodziennym wyjazdem
do Juraparku i Parku Rozrywki i Nauki w Krasiejowie (wyjazd dla cały grypy CUTW – 50 osób).

5.Laboratorium/giełda pasjonatów ( 2 spotkania – połączone UTW z Cieszyna, Skoczowa i Chybia razem co najmniej 60 osób, po 20 uczestników z każdego UTW ).

6.Spotkanie integracyjne z Łodygowicami ( wyjazd dla cały grypy CUTW – 50 osób)

7. Wyjazd do kino/teatr ( wyjazd dla cały grypy CUTW – 50 osób ).

8. Senioralia - połączona impreza popularno-naukowa w Cieszynie oraz integracyjna dla wszystkich UTW, biorących udział.

9. Spotkanie podsumowujące projekt - rozdanie dyplomów i nagród (udział biorą połączone UTW z Cieszyna, Skoczowa i Chybia, razem co najmniej 130 osób, czyli wszyscy co przystąpili do programu).

Koordynatorami projektu z ramienia naszego UTW są: Lucyna Bałandziuk oraz Dorota Gołda.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TYM PROJEKCIE !!!

 

Zgodnie z założeniami projektu, do udziału w nim zapraszamy 50 osób z naszego UTW, decydować będzie kolejność zgłoszeń i podpisana deklaracja uczestnictwa w zajęciach. W przypadku większego zainteresowania
projektem zostanie utworzona lista rezerwowa.

Każdy uczestnik UTW podpisując deklarację udziału w projekcie zobowiązuje się do korzystania z zajęć
(w przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia, jego miejsce przypadnie osobie na liście rezerwowej). Zachęcamy do pełnego udziału w tym programie, dla poszerzenia wiedzy ogólnej, rozwinięcia zainteresowań i pobudzenia większej aktywności intelektualnej i społecznej.

Informacja na temat programu rozprowadzana będzie od 01 marca br. na wszystkich sekcjach CUTW.
Bliższych szczegółów o programie dowiedzieć się można także osobiście od koordynatorów lub telefonicznie pod numerem komórkowym 536 257 624.

Rekrutację do zajęć w projekcie zaplanowaliśmy 9.03.2017r., po zakończeniu Walnego Zebrania Członków.

Cieszyn, 27.02.2017 Zarząd CUTW.