Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają.