PROGRAM WYKŁADÓW PLENARNYCH

w roku akademickim 2018/2019

 

miejsce spotkań: sala konferencyjna US w Cieszynie ul. Bielska 62

czwartek godz. 16.00

 

Data

Temat

4

październik

IMMATRYKULACJA – Zespół „Panaceum”

-”K” jak kobiecość czyli zmienność - stałość

11

październik

Walka o prawa wyborcze kobiet na ziemiach polskich

- mgr Władysława Magierek

25

październik

Smog w Cieszynie

- dr inż. Bogdan Ficek

8

listopad

Ballady Emila Zegadłowicza

- prof. zw. dr hab. Marian Kisiel

22

listopad

Książę poetów – Zbigniew Herbert

- mgr Joanna Gawlikowska

6

grudzień

będzie wykład: Cieszyńskie grzybobranie - mgr Aleksander Dorda

Co wiemy i nie wiemy o Leopoldzie Staffie - prof. dr. hab. Ryszard Koziołek odbędzie  się 6 czerwca 2019 r.

10

styczeń

Lasy Ziemi Cieszyńskiej

- mgr Leon Mijal ( Nadleśnictwo Ustroń)

24

styczeń

Cieszyńskie grzybobranie

- mgr Aleksander Dorda

7

luty

Plenarne w Plenerze

- Biblioteka i archiwum w klasztorze oo. Bonifratrów

21

luty

Niebezpieczne czy przyjazne ( rośliny)?

- dr Eugeniusz Chwastek

14

marzec

Ekspresja bioniki w architekturze i budownictwie

- prof. dr hab. Beata Cwalina

28

marzec

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

11

kwiecień

Kosmetologia dla seniora

- Kornelia Witek - Jeżewska

25

kwiecień

Zrozumieć depresję- przyczyny, objawy i sposoby leczenia

- mgr Bogusława Stefanowska

9

maj

Harmonia ciała i ducha = zdrowie

- dr Barbara Ostrowska – Belter ( specjalista rehabilitacji)

23

maj

Dziadkowie i wnukowie – wzajemna miłość i uczenie się

- prof. dr Maria Zrałek

6

czerwiec

ABC zdrowego kręgośłupa – czyli jak pozbyć się bólu pleców

- dr Izabela Zając - Gawlak