Uniwersytet

SKŁAD ZARZĄDU:

  • Prezes Zarządu – Lucyna Bałandziuk
  • Wiceprezes Zarządu – Krystyna Szczotka
  • Sekretarz  Zarządu – Barbara Szotek
  • Skarbnik  Zarządu – Elżbieta Tomica
  • Członkowie – Anna Balcy, Małgorzata Dylla Długosz, Maria Ogrodzka, Tadeusz Sztefka, Danuta Urbańczyk – Zysek,

KOMISJA  REWIZYJNA:

  • Przewodnicząca: Maria Łyczko
  • Wiceprzewodnicząca: Anna Walica
  • Członek: Marianna Kania

RADA  PROGRAMOWA:

Teresa Wałga, Bogusław Dziadzia, Wiesław Gogol, Tadeusz Kania, Izabela Kula, Józef Kozieł, Ludwik Kuboszek, Władysława Magiera, Danuta Sikora, Gabriela Staszkiewicz, Łukasz Wróblewski.