Granty

1. Działanie zmierzające do utrzymania aktywności edukacyjnej Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III Wieku w 2022 roku. Opłata za wynajem teatru na inaugurację roku akademickiego 2022/2023.
Okres realizacji 01.02.2022 – 31.12.2022

2. Aktywizacja seniorów UTW poprzez sztukę w 2022 roku. Sfinansowanie wystawy sekcji artystycznych; zakupy niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć w dwóch sekcjach artystycznych.
Okres realizacji 01.02.2022 – 31.12.2022

3. Edukacyjno — integracyjny wyjazd do Pucka w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Cieszyna i Pucka pod hasłem „Od brzegu do brzegu”. Częściowe sfinansowanie pobytu w Pucku.
Okres realizacji 26.09.2022 – 21.11.2022

5. Wsparcie wyjazdu do Częstochowy na Przegląd Chórów i Grup Śpiewaczych Uniwersytetów III Wieku. Dofinansowanie kosztów transportu
Okres realizacji 16.01.2023 – 22.01.2023

4. Działanie zmierzające do utrzymania aktywności edukacyjnej Stowarzyszenia Cieszyński Uniwersytet III. Wieku w 2023 roku. Opłata za wynajem teatru na inaugurację roku akademickiego 2023/2024.
Okres realizacji 01.06.2023 – 31.12.2023

6. Aktywizacja seniorów UTW poprzez sztukę w 2023 roku. Planuje się sfinansowanie wystawy sekcji artystycznych.
Okres realizacji 01.02.2023 – 31.12.2023

7. Seniorzy UTW z kulturą za pan brat. Planuje się sfinansowanie inauguracji Roku Akademickiego. Okres realizacji 01.05.2024 – 31.12.2024

8. Aktywizacja intelektualna na cieszyńskim UTW. Nauka przez całe życie. 
Planuje się sfinansowanie wystawy sekcji artystycznych i zakupu materiałów do wykonania wyrobów ceramicznych i malarskich. Okres realizacji 01.02.2024 – 31.12.2024


Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Aktywni+ baner Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 1. Aktywni seniorzy UTW 60+ z cyfryzacją za pan brat. Szkolenia w zakresie obsługi komputera kurs podstawowy i dla zaawansowanych, oraz kurs obsługi smartfona.
  Okres realizacji 01.02.2023 – 31.12.2023

Herb Województwa Śląskiego

 1. Upamiętnienie postaci prof. Józefa Buzka i Wojciecha Korfantego. Częściowe sfinansowanie inauguracji roku akademickiego 2023 – 2024 spektaklu teatralnego, wykładu plenarnego, wystaw na temat Józefa Buzka i Wojciecha Korfantego.
  Okres realizacji 30.04.2023 – 28.12.2023

Ministerstwo Cyfryzacji

 1. „Cyfrowe Kluby Seniora”. Sfinansowanie zakupu 7 szt. laptopów dla potrzeb Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Cieszynie. Okres realizacji 02.11.2022 – 31.12.2022

Herb Powiatu Cieszyńskiego

 1. Udział w XIV Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek Na Start” w Łazach. Zakup koszulek i czapeczek wraz z nadrukiem oraz dopłata do wynajmu autobusu.
  Okres realizacji 08.08.2022 – 30.09.2022
 2. Udział w XV Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek Na Start” w Łazach. Ufundowanie strojów sportowych w celu promocji Powiatu Cieszyńskiego.
  Okres realizacji 18.07.2023 – 16.09.2023