SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes:  Lucyna BAŁANDZIUK  
v-ce Prezes: Wiesław GOGOL           
skarbnik: Elżbieta TOMICA
sekretarz: Jolanta WRZESIŃSKA
członkowie:    Anna BALCY, Małgorzata DYLLA-DŁUGOSZ, Grażyna FILIPEK, Piotr NAWRAT, Barbara SZOTEK

KOMISJA  REWIZYJNA:

przewodnicząca:          Maria Łyczko
v-ce przewodnicząca:   Anna Walica
członek:                     Marianna Kania

RADA  PROGRAMOWA:

przewodnicząca:   Teresa Wałga
sekretarz:             Izabela Kula
członkowie:          Bogusław Dziadzia, Tadeusz Kania, Józef Kozieł, Ludwik Kuboszek,
                             Ryszard Macura, Władysława Magiera, Małgorzata Mendel,
                             Danuta Sikora, Łukasz Wróblewski