SKŁAD ZARZĄDU:

prezes:           Lucyna Bałandziuk
wice prezes:    Wiesław Gogol
sekretarz:       Dorota Gołda
skarbnik:        Grażyna Filipek
członkowie:    Anna Balcy, Marianna Kania, Danuta Machej, Maria Ogrodzka, Barbara Szotek

KOMISJA  REWIZYJNA:

przewodnicząca:          Maria Łyczko
v-ce przewodnicząca:   Bronisława Boślak
członek:                    Ewa Pszonak

RADA  PROGRAMOWA:

przewodnicząca:   Teresa Wałga
sekretarz:             Izabela Kuna
członkowie:          Zenon Gajdzica, Tadeusz Kania, Kazimierz Kaszper, Ryszard Macura, Danuta Sikora,
                          Tomasz Szkaradnik, Jadwiga Uchyła-Zroski, Łukasz Wróblewski