Cyfrowe kluby seniora okno na świat cyfryzacji

Aktualności, Galerie

Dzięki Cyfrowym Klubom Seniora słuchacze UTW Cieszyn dowiedzieli się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem internetu. Umiejętność korzystania z komputera i internetu ułatwia kontakt z bliskimi, pozwala robić zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej, oglądać filmy, a także mieć dostęp do aplikacji mObywatel, gdzie od 2023 roku jest również dostępna legitymacja emeryta-rencisty. Zakupione komputery, raz szkolenia pozwoliły zapoznać się z obsługą komputera, usystematyzować posiadaną wiedzę, oraz rozszerzyć i poznać nowe możliwości programów. Bezpłatne szkolenie w wymiarze 90 godzin — dla 60 osób, przyczyniło się do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów. Uwieńczeniem zajęć było wręczenie dyplomu wykonanego przez uczestników szkolenia. Wszystko było możliwe dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Cyfryzacji i dofinansowaniu ze środków rządowego programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni +”.

Dziękujemy.
Krystyna Szczotka


„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Aktywni+