„Nowy rok akademicki 2023/2024 uważam za otwarty.”

Aktualności, Galerie

W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się Uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku. Chór Cieszyńskiego UTW pod kierownictwem Weroniki Pagieły tradycyjnym „Gaudeamus igitur” rozpoczął uroczystość.
Gościem honorowym był prof. Jerzy Buzek. Premier w swojej przemowie odniósł się do swojego przodka prof. dr hab. Józefa Buzka, który dzięki wybitnym zdolnościom odegrał bardzo ważną rolę w naszej nauce i życiu państwowym. Rok 2023 jest Rokiem Profesora Józefa Buzka, wybitnej postaci związanej ze Śląskiem Cieszyńskim. Wykład inauguracyjny pt. „150 rocznica urodzin polskiego działacza niepodległościowego, wybitnego ekonomisty i statystyka prof. Józefa Buzka” wygłosił Dr Łukasz Barański. Widowisko muzyczne „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu artystów sceny polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie przeniosło słuchaczy w świat przedwojennego kina. W foyer teatru była prezentowana wystawa poświęcona profesorowi.
Każda inauguracja jest szczególnym momentem dla całej społeczności uniwersyteckiej. W tym roku Cieszyński Uniwersytet III Wieku obchodzi XIX rok działalności.

Krystyna Szczotka


Wydarzenie współfinansowane przez:

a) Województwo Śląskie – Marszałek Województwa Śląskiego
b) Urząd Miasta Cieszyna